гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Департамент „Чуждоезиково Обучение” Организира Курсове по Английски Език за Преподаватели и Служители на ВСУ „Черноризец Храбър”

Общ английски език (General English) – 90 ч.


Ø  Малко напреднали (А2)
      Elementary
Ø  Средно напреднали (B1.1)
      Pre-Intermediate
 
Ø  Напреднали (B1.2)
      Intermediate
Ø  Много напреднали (B2)
      Upper-Intermediate
 

Английски език за академични цели (English for Academic Purposes) – 60 ч.

 
Ако преподавателите имат предварителни знания и владеят английски език за ниво много напреднали В2, могат да се включат в профилиран курс по Английски език за академични цели. Завършилите успешно курса преподаватели се явяват само на устен сертификатен изпит за академични цели и получават Удостоверение за водене на лекционни курсове в професионалната област на английски език
 

Цени на курсовете:


Курс с хорариум 90 уч. ч. - 2600 лв.
Важно! Посочената цена се разделя на броя на курсистите. При група от 8 човека цената на курс от 90 часа е 325 лв.

Курс с хорариум 60 уч. ч. - 1800 лв.
Важно! Посочената цена се разделя на броя на курсистите. При група от 8 човека цената на курс от 60 часа е 225 лв.

Предварително се попълва тест за определяне на входящо ниво. Тестът можете да изтеглите от ТУК. Готовите тестове изпращайте на електронна поща adriana.ssotirova@gmail.com или предавайте в хартиен вариант в канцеларията на ДЧО, стая А343.

За повече информация:

0897 838 103 – преп. Адриана Сотирова