гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 

Кандидат: д-р ЯКОБ РУБ
Тема: „Хибридна теория за многокритериално организиране на дейността на доброволци в реални ситуации на спасяване. Поведение на отговорност към националната сигурност“
Професионално направление: 9.1 "Национална сигурност"
Докторска програма: „Управление в сферата на обществения ред и сигурността“
Дата на защита: 19.07.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 05.07.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Иво Великов Великов
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов   
Рецензия: проф. д.н. Боян Кирилов Медникаров  
Становище:  доц. д-р Галина Великова Милева
Становище:  проф. д-р Калин Спасов Калинов
Становище:  проф. д.н. Любомир Владимиров Владимиров
Становище:  проф. д-р Евгени Петров Манев


 

Във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка, окончателното заседание ще се проведе в заседателната зала на ВСУ  и на следния адрес:  https://meet.google.com/ocn-qcww-rdk
Защитата е публична. За да присъствате, е необходимо да имате профил в Gmail.