гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 

Кандидат: д-р ЕВА ХОМАЧ-ПЕРЖЕЦКА
Тема: „Управленски инструменти за повишаване на стойността и конкурентоспособността на фармацевтичните компании, действащи в условията на глобализация“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 29.08.2023 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 10.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Рецензия: проф. д-р Иван Тенев Димитров
Становище:  доц. д-р Даниела Костадинова Михалева
Становище:  проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
Становище:  доц. д-р Силвена Денчева Йорданова