+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: д-р Беата Доманска-Шаруга
Тема: "Култура на управление на риска в учрежденията за териториално самоуправление в Полша"
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 12.12.2018 г.
Дата на публикуване: 26.11.2018 г.
 
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: доц. д-р Ангел Георгиев Иванов

 


Кандидат: д-р Павел Мачияшчик
Тема: " Управление на висшето образование в Полша и потребностите на пазара на труда "
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 12.12.2018 г.
Дата на публикуване: 26.11.2018 г.
 
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: проф. д-р Мария Димитрова Стойчева