гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 

Кандидат: д-р Войчех Дучмал
Тема: „Управление на енергийната сигурност в Полша“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 17.09.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 01.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов  
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище:  проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:  проф. д.ик.н. Вихрен Янакиев Бузов   
Становище:  проф. д-р Александър Любомиров Рангелов
Становище:  доц. д-р Калоян Кирилов Смилков


Кандидат: д-р РАДОСЛАВ ХАРАБИН
Тема: „Функционално-прагматична теория на кризисния мениджмънт - организационни и финансови аспекти. Полският казус в териториалното прилагане“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 27.20.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 23.08.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева  
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище:  доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  доц. д-р Даниела Костадинова Михалева
Становище:  проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище:  доц. д-р Любомир Димитров Любенов