гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"Кандидат: Проф. д-р Георги Петков Близнашки
Тема: „Общо учение за конституцията"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: „Конституционно право"
Дата на защита: 22.05. 2019 г.
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Георгиев Константинов
Рецензия: проф. д-р Емилия Александрова Друмева
Рецензия: проф. д-р Мария Гавраилова Славова
Становище: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева
Становище: проф. д-р Валерий Георгиев Димитров
Становище: проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев
Становище: проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев