България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: д-р Нурболат Аскерович Абуов
Тема: „Политиката на насилствено преселване на народи в Казахстан: история и съвременност"
Професионално направление: 3.3. „Политически науки"
Докторска програма: „Политология"
Дата на защита:  27.03. 2019 г.
Дата на публикуване: 12.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: проф. д-р Дарина Григорова Григорова
Рецензия: проф. д-р Андрей Димов Андреев
Становище: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Становище: доц. д-р Калоян Кирилов Смилков
Становище: проф. д.ф.н. Александър Любомиров Рангелов
Становище: доц. д-р Мими Цветанова Корнажева
 

Кандидат: д-р Кшиштоф Прендецки
Тема: „Неолиберализъм и трансформация на системата в Полша"
Професионално направление: 3.3. „Политически науки"
Докторска програма: „Политология"
Дата на защита:  27.03. 2019 г.
Дата на публикуване: 12.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.ф.н. Александър Любомиров Рангелов
Рецензия: доц. д-р Мими Цветанова Корнажева
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Иво Николов Стамболийски
Становище: проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска