гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Доктор на науките

Текущи процедури за НС "доктор на науките"

 

Кандидат: д-р ЯЦЕК СТАШЯК
Тема: „Суверенитет на доходите и разходите като потенциал за управление на бюджетите на полските местни самоуправления“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 27.01.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 11.01.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д-р Величка Иванова Милина  
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище:  проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:  доц. д-р Велислава Николаева Костова
Становище:  проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище:  проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска