гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Обучение

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален план, в който се включват следните модули: 
 
1. базов модул – насочен е към придобиване на знания и умения 
 2. специализиращ модул – съобразен е с профила на дисертационното изследване 
3. научноизследователски модул – включва участие на доктор  и др.