гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ЕЛЕКТРОННИ ФОРМУЛЯРИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЗНАНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК (студенти) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (за преподаватели и служители на ВСУ)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПОРТУГАЛСКИ И ЯПОНСКИ ЕЗИК (студенти) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПОРТУГАЛСКИ И ЯПОНСКИ ЕЗИК (преподаватели и служители) 


КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ..." 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА 15 № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (за образователни институции)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА 15 № 15 ОТ 22.07.2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  (индивидуално кандидатстване)

Заявление за включване в обучение на тема "Управление на образованието"

 

 

 

Ако имате нужда от допълнителна информация, пишете ни на адрес:
 fltdept@vfu.bg, diplomirane@vfu.bg
 
Екипът на Департамент по чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация