гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за допълнителна професионална квалификация по Позитивна психология

Анотация: Програмата е предназначена за психолози, медици, социални работници педагогически съветници, педагози, директори на учебни заведения и специалисти работещи в сферата на образованието и здравеопазването и бизнеса, както и за всички, които се обучават в бакалавърски, магистърски и докторски програми по различните хуманитарни науки и искат да повишават своите познания, компетентности и опит в полето на благополучието, оптималното функциониране и развитие на личността, психичното здраве и социалните взаимоотношения.
Цел на програмата: Да  осигури повишаване на  познанията и  умениия в областта на благоденствието и оптималното функциониране, за оценката на силните страни, позитивните емоции, потока, щастието и смисъла на живота, и удовлетворението от отношенията – приятелски, романтични и семейни, както и за оценка на различните дейности насочени към повешаване на благоденствието, чрез отчитане на индивидуалните особености.
Програмата осигурява развитие на знанията и уменията за базовите позитивни интервенции и умения за прилагане в различните области от живота на личността.
Програмата дава възможност за изграждане на специализирани знания и умения  в областта на:
•        •        Благоденствието, добрия живот и оптималното функциониране на личността.
•        Позитивните емоции, щастието, насладата и потока и  емоционалната компетентност.
•        Постиженията, мотивацията и усилията.
•        Позитивните отношения – емоционално привързване, любов, приятелство и семейни отношения.
•        Саморегулацията и самооценката.
•        Силните страни и добродетели.
•        Позитивните психологически интервенции и терапии и техните приложения в клиничната и неклиничната област.
•        Резилиънсът и методите за неговата оценка.
•        Оценката и развитието на силните страни чрез използване на различни активности и програми.
•        Позитивните психологически интервенции насочени към повишаване на оптималното функциониране и благополучие.
•        стреса  спраявнето със стреса.
 
 Обучващите се придобиват специализирани професионални умения и компетенции за:
•        Оценка на благоденствието в различните измерения
•        Оценка на силните страни и провеждане на обучения тяхното развитие, както и за изготявне на програми за развитие на силните страни в зависиост от индивидуалните особености
•        Прилагане на различните психологически интервенции за повишаване на щастието и благополучието
•        Изграждане на програми за повишаване на оптималното функциониране и качество на живот
•        Повишаване на постиженията
•        Подобряване на взаимоотношенията.

Продължителност на обучението: 1 година /2 семестъра.

Семестриална такса: 860лв.
 
Завършилите  следдипломната  квалификация  получават свидетелство за професионална квалификация        ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
 
За контакти:
 
НиколинкаДаскалова
тел.: 052 359 639;
e-mail: diplomirane@vfu.bg