гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

АГРЕСИЯ, ПАСИВНОСТ И АСЕРТИВНОСТ В ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ

Тема на курса: АГРЕСИЯ, ПАСИВНОСТ И АСЕРТИВНОСТ В ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р БОЙЧО БОЙЧЕВ

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Програмата предвижда получаване на познания за същността на агресивното поведение и последиците от него, за ролята и значението на пасивността и асертивността при агресия и конфликт. Предлаганият тренинг е насочен към разпознаване и начини на справяне с агресията и пасивността, с усвояването на техники за справяне с тях и формира умения за изграждане на асертивно поведение.

Обучаемите ще придобият теоретични, приложни и практико-приложни знания, умения и компетенции, които ще им помагат за разпознаване и справяне с агресията и пасивността, както и за усвояване на асертивно поведение.