гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ГНЯВ И АГРЕСИЯ – ПРИЧИНИ, ПРЕДПАЗВАНЕ, СПРАВЯНЕ

Тема на курса: ГНЯВ И АГРЕСИЯ – ПРИЧИНИ, ПРЕДПАЗВАНЕ, СПРАВЯНЕ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р БОЙЧО БОЙЧЕВ

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Програмата предвижда получаване на познания за същността на гнева като основа на агресивното поведение, за причините за неговата поява и поддържане, за предпазването и справянето с гнева. Предлагат се конкретни подходи и тренингови задачи за осмисляне и усвояване на социални умения за ненасилствена комуникация и справяне с гнева.

Обучаемите ще придобият теоретични, приложни и практико-приложни знания, умения и компетенции, които ще им помагат за справяне с  гнева и последиците от него, които касаят вътрешното състояние на човека и отношенията му с другите.