гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА

Тема на курса: ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ

 

Брой часове: 32

 

Брой кредити: 2

 

Анотация: Обучението води до формирането на знания, умения и компетенции в областта на историята и теорията на гражданското общество и култура с акцент върху педагогическото осигуряване на социализацията на децата в системата на училищното образование и обществото.