гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА КУЛТУРА

Тема на курса: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА УЧИЛИЩНА КУЛТУРА ЧРЕЗ ИЗКУСТВА И РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВНОСТ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р КАПКА МАНАСИЕВА

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Учебното съдържание на квалификационния курс се фокусира върху създаването на условия и проектирането на средата в училищата – за учене, живот и работа. Разглеждат се работещи подходи за управление, организация и дизайн в училища развиващи креативност и реализиращи образование и учене- постоянно и многопосочно, формално и неформално.

Обучението по програмата цели:

  • Повишаване на професионалната квалификация на учителите, чрез нови знания свързани с поддържането на позитивната училищна култура. 
  • Получаване на  систематизирани знания и практически умения по изграждането на култура и среда чрез креативност и принадлежност. 
  • Развива учителската компетентност чрез модерни и специфични за образователната среда похвати.