гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ – ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ

Тема на курса: КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ – ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р БОЙЧО БОЙЧЕВ

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Програмата предвижда получаване на познания за същността на комуникацията при работа с родителите. Предлаганият тренинг е насочен към усвояването и прилагането на ефективни методи и техники за успешна работа с родителите в интерес на децата и учениците.

Обучаемите ще придобият теоретични, приложни и практико-приложни знания, умения и компетенции за ефективна работа с родители на деца и ученици.