гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

МЕДИАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИ – КАК ДА Я ИЗПОЛЗВАМЕ УСПЕШНО В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА

Тема на курса:       МЕДИАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИ – КАК ДА Я ИЗПОЛЗВАМЕ УСПЕШНО В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА
 
Лектор: ПРОФ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА
 
Брой часове: 16, 32
 
Брой кредити: 1, 2
 
Анотация: Обучението по „Медиация за учители – как да я използваме успешно в педагогическата работа“ е изключително практически ориентирано. Освен запознаването с особеностите на медиацията, в него се предлагат техники за вземане на решения, за подобряване на комуникацията, за справяне с „трудни“ събеседници. Специално внимание се отделя на взаимодействията „учител-ученик“,  „учител-учител“, „учител-родител“, „учител-Ръководство“.
Чрез него се формират умения: за комуникация с трудни събеседници; за решаване на конфликти; за привличане на съмишленици и мотивиращо въздействие.
Обучението се провежда на базата на учене чрез опит като се предвидени поредица от задачи с приложен характер.
 Обучението е подходящо за учители от различни училища и детски градини, както и за учители, които са класни ръководители.