гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Тема на курса: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА: В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, 1-4 КЛАС,  5-7 КЛАС,  8-12 КЛАС (ЗА УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ)

 

Лектор: ПРОФ. Д-Р РОСЕН АЛЕКСИЕВ

 

Брой часове: 32

 

Брой кредити: 2

 

Анотация: Целта на обучението е учителите да придобият необходимите теоретични знания и практически умения за разрешаване на проблема „безопасност“, трайно залегнал в системата на задължителните предмети на детските градини и училищата. Основна задача на програмата е постигането на качествени теоретически и практически резултати при занимаващите се с безопасност на движението. В този смисъл се определят необходимите мерки за обезопасяване на средата от една страна и от друга – работата по възпитанието на децата и учениците – участници в пътното движение.

Възможно е договаряне на обучение по темите: „Планиране, организация и контрол на обучението по безопасност на движението по пътищата (за директори на детски градини и училища), както и „Обучение за работа на училищните комисии по безопасност на движението по пътищата“.