гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

МЕТОДИЧЕСКИ И ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Тема на курса: МЕТОДИЧЕСКИ И ПОЗНАВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

Лектор: АС. Д-Р ЙОРДАНКА СТОЯНОВА-ТОНЕВА

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Повечето европейски държави вече са постигнали осезаем напредък по въвеждането на ключовите компетенции в националните учебни програми и други ръководни документи, които регламентират този процес.

Целта на курса е да запознае обучаемите с ключовите компетентности и нормативните документи, които регламентират придобиването им в европейската и националната образователна система, както и с новите инициативи, свързани с необходимостта от целенасочена стратегия за прилагане на ключовите компетенции в образователната среда.

В хода на обучението, участниците се запознават с различни методически подходи за култивиране и поддръжка на ключови компетентности в процеса на обучение.