гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

МОТИВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИЕТО

Тема на курса: МОТИВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИЕТО

 

Лектор: ПРОФ. Д.П.Н. НИКОЛАЙ КОЛИШЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1


Анотация: В курса се разглеждат същността и видовете мотивация за учене на учениците. Предлагат се следните четири стратегии за учебно мотивиране: „успехи и неуспехи“, „методи на обучение“, „хуманни взаимоотношения“ и „рационални аргументи“. Стратегията „успехи и неуспехи“ е основана на положенията за мотивиращото въздействие на успеха и за необходимостта от позитивна преработка на неуспеха. Стратегията „методи на обучение“ е основана на привлекателността на обучението. Стратегията „хуманни взаимоотношения“ е основана на авторитета на учителя. Стратегията „рационални аргументи“ е основана на словесни доказателства за ценността на знанията и за смисъла на ученето. Провеждат се демонстрации на мотивиращо обучение.