гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ, СТРАХОВЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Тема на курса: ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ, СТРАХОВЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р БОЙЧО БОЙЧЕВ

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Програмата предвижда получаване на познания за същността на предубежденията (предразсъдъците) и страховете, както и за тяхното влияние върху комуникацията и взаимоотношенията. Предлаганият тренинг е насочен към преодоляването на предубежденията и страховете. Акцент се поставя и върху усвояването и прилагането на ефективни методи и техники за успешна комуникация при взаимоотношенията.

Обучаемите ще придобият теоретични, приложни и практико-приложни знания, умения и компетенции, които ще им помагат за разпознаване и справяне с  предубежденията и страховете, както и за усвояване на специфични техники за поддържане на ефективни взаимоотношения чрез ненасилствена комуникация.