гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПРИОБЩАВАЩОТО УЧИЛИЩЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Тема на курса: ПРИОБЩАВАЩОТО УЧИЛИЩЕ. ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

Лектор: ДОЦ. Д.П.Н. ВЕСЕЛИН МИХАЛЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Курсът е предназначен за всички педагогически специалисти с цел повишаване квалификацията на приобщаващия учител. 

В резултат от обучението си педагогическите специалисти:

  • Придобиват базисни и теоретични знания за основни увреждания и тяхната симптоматика при децата със специални образователни потребности (СОП).
  • Получават знания за моделите на приобщаващо образование и социална интеграция за деца със СОП.
  • Усвояват основни методи за оценка, диагностика  и прогнозиране на учебните умения и личностов капацитет на деца със СОП.
  • Управляват педагогически процеси за приобщаващо образование на деца със СОП.