гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПРОЕКТНАТА ТЕХНОЛОГИЯ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Тема на курса: ПРОЕКТНАТА ТЕХНОЛОГИЯ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

 

Лектор: ПРОФ. Д-Р ГАЛИНА ШАМОНИНА

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Курсът представя една от продуктивните образователни технологии в съвременното образование – проектното обучение и приложението му в процеса на обучение по чужд език. Проектната технология превръща чуждия език от пасивен учебен предмет в активен инструмент за чуждоезикова комуникация и познавателна дейност. Участниците ще съставят технологична карта учебен проект, ще се запознаят с различните етапи на работа, с много реализирани учебни проекти по чужд език за различни нива на владеене на езика, както и с примерни теми и идеи за разработка на дидактически материали.

Цел на обучението е усъвършенстване на квалификацията на учителите по чужд език чрез  запознаване с методиката и инструментите за ефективна проектна дейност в обучението по чужд език.