гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПРОЦЕДУРИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ В РАБОТАТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ПРАКТИКУМ

Тема на курса: ПРОЦЕДУРИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ В РАБОТАТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - ПРАКТИКУМ

 

Лектор: НЕВЯНА НИКОВА, ЕКСПЕРТ ОТ ПРАКТИКАТА

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: Учебната програма включва въпроси от следните области:

  • Работа с документи – лични дела/ лични картони (за класни ръководители на ученици от 8-12 клас).
  • Работа в електронна платформа.
  • Работа с Главна книга (за класни ръководители на за ученици от 1-7 клас).
  • Работа с Книга за подлежащите на задължително образование.
  • Процедура по налагане на санкции.
  • Дейностите на класния ръководител в екипите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.