гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПСИХОЛОГИЧЕСКО И ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Тема на курса: ПСИХОЛОГИЧЕСКО И ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

 

Лектор: ПРОФ. Д.П.Н. НИКОЛАЙ КОЛИШЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: В курса се анализират две теории за обяснение на агресивното поведение: теория за агресията като социално учене на А. Бандура и теория за двата вида агрессия на Е. Фром. Извеждат се акценти в диалога с ученици с агресивно поведение въз основа на следните принципи на взаимоотношения между учители и ученици: свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина, отговорност.