гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПСИХОЛОГИЯ НА КОНФЛИКТИТЕ И АГРЕСИВНОСТТА

Тема на курса: ПСИХОЛОГИЯ НА КОНФЛИКТИТЕ И АГРЕСИВНОСТТА

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР НЕШЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: В курса са систематизирани различни научни теории за агресивното поведение и конфликтите. На обучаемите се представят психологически въпросници за самостоятелна работа,  разглеждат се и се обсъждат казуси и психологически експерименти.  

Обучаемите ще придобият теоретични, приложни и практико-приложни знания, умения и компетенции, които ще им бъдат полезни при работата с хора, проявяващи агресивно поведение и предизвикващи конфликти.