гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

СЛОВЕСНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ФОРМИ НА ВЪЗПИТАНИЕ

Тема на курса: СЛОВЕСНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ФОРМИ НА ВЪЗПИТАНИЕ

 

Лектор: ПРОФ. Д.П.Н. НИКОЛАЙ КОЛИШЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на възпитателните умения на учителите, който се състои от два компонента – умение за целеполагане във възпитанието и форми и методи на възпитание. Предлага се система от възпитателни цели, изведена от определението за възпитание. Формите на възпитание се разделят на словесни и практически. В рамките на словесната форма се обсъждат акценти във възпитателния диалог с учениците. В рамките на практическата се разглеждат методите възпитателна ситуация, възпитаващо поведение и възпитателна организация на социалната и материалната среда.