гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Тема на курса: СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Курсът е предназначен за педагогически специалисти, които участват или могат да участват в разработването на училищната стратегия.

Цели се придобиване на умения за стратегическо управление в образователната институция.

Придобиват се умения за разработване на:

  • Училищна стратегия
  • Диагностика на средата
  • Стратегическо планиране
  • Целеполагане и управление по цели.