гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

СЪВРЕМЕННИ ПРИОРИТЕТИ В ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Тема на курса: СЪВРЕМЕННИ ПРИОРИТЕТИ В ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ

 

Брой часове: 32

 

Брой кредити: 2

 

Анотация: Обучението формира знания, умения и компетенции в областта на историята и теорията на гражданското образование с акцент върху актуалните условия и тенденции.