гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Тема на курса: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

Лектор: ПРОФ. Д.П.Н. НИКОЛАЙ КОЛИШЕВ

 

Брой часове: 16

 

Брой кредити: 1

 

Анотация: В курса се обосновава теоретичен модел на педагогическото умение за изграждане на хуманни междуличностни взаимоотношения в обучението, който е наречен „уважение и взискателност”. Компоненти на модела са следните частни взаимоотношения, представляващи проявления на уважението и взискателността: свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина и отговорност. Предлагат се признаци за установяване наличието на частните взаимоотношения в процеса на обучение. В края на курса се предлага тест за самоконтрол и самооценка на усвоените знания.