гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И КОУЧИНГ ТЕХНИКИ В ПРАКТИКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

Тема на курса: УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И КОУЧИНГ ТЕХНИКИ В ПРАКТИКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: В курса се коментират различни аспекти за организация и управление на времето. Формират се знания и умения за управление на времето, които могат да се прилагат в различни ситуации, в които личността попада. 

Акцент се поставя и върху същността и границите на приложимост на коучинга в практиката на учителя.

В резултат от обучението си, участниците ще: 

  • Могат да планират и управляват личното си време. 
  • Знаят и могат да прилагат в практиката си различни коучинг-техники.