гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ

Тема на курса: УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р БОЙЧО БОЙЧЕВ

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: Програмата предвижда получаване на познания за същността на конфликта, видовете конфликт, ролята и значението на конфликта в междуличностните отношения (както и на работното място), значението на негативните емоции, справянето с гнева. Предлагат се конкретни подходи и тренингови задачи за осмисляне и усвояване на социални умения за ненасилствена комуникация.

Обучаемите ще придобият теоретични, приложни и практико-приложни знания, умения и компетенции, които ще им помагат за справяне с  конфликтите.