гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

УПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕ И ЛИДЕРСТВО В ПРАКТИКАТА НА УЧИТЕЛЯ

Тема на курса: УПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕ И ЛИДЕРСТВО В ПРАКТИКАТА НА УЧИТЕЛЯ

 

Лектор: ДОЦ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

Брой часове: 16, 32

 

Брой кредити: 1, 2

 

Анотация: В курса се разглеждат  различните управленски стилове, които учителят може да осъществява в своята практика. Коментират се ролите, които учителят осъществява в качеството си на преподавател и лидер. Фокус е поставен върху характеристиките и условията за осъществяване на всяка от коментираните роли. Анализират се характеристиките на лидерското поведение. 

В резултат от обучението са:

  • Придобити умения за диагностика на средата и адаптация на поведението към нея. 
  • Усвоени практики за приложение на управленските стилове като предпоставка за лидерство.