гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Партньори

НАШИ ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ СА:

 
 • АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В АМЕРИКА
 • Британски съвет
 • Френски културен институт
 • Руски културно-информационен център - гр. София
 • Институт Сервантес
 • Фонд "Русский мир"
 • Руски центрове при водещи университет в Европа и Азия /Анкара, Бишкек,  Белград, Брест, Будапеща, Букурещ, Вроцлав, Душанбе, Краков, Люблин, Милано, Пловдив, Скопие, Слупск, Солун, Харков и др./ 
 • Camoes, Instituto da Cooperacao e da Lingua
 • Асоциацията за междукултурен обмен „АМИО“
 • Издателство "Pearson Longman"
 • Издателство "BookHouse"
 • Българска асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА
 • Институт по руски език "Ал. С. Пушкин" - Москва
 • Руски държавен педагогически университет „Ал. Херцен“ – Санкт Петербург
 • Санкт-Петербургски държавен университет
 • Институт по руски език на Самарския държавен университет по транспорт – гр. Самара