гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ЕКСПЕРТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА ЗА РОДИТЕЛСКА ГОДНОСТ

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение на тема:
ЕКСПЕРТНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА ЗА РОДИТЕЛСКА ГОДНОСТ
 
д-р Вероника Иванова
 
17 – 18 април 2021 г.
Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 10 учебни часа.Допълнителна информация:
Обучението обхваща спецификата на  експертната психологичната работа, при експертизи свързани с родителска годност. Предметът на съдебно психологичната експертиза за родителска годност е изучаване на семейните процеси, взаимоотношенията родител-дете. Изясняват се моделите на диагностика и консултиране при работа със семейства, партнъорски проблеми, проблеми във взаимоотношенията родители-деца, както и необходимия инструментариум за оценка при възрастни и деца.
Курсът има за цел обучаемите да придобият знания, разбиране и базови умения за провеждане на психодиагностично интервю и основни тестове за когнитивни процеси и личност; умения за интерпретация на тестовите резултати и изготвяне на експертно заключение за оценка на родителска годност; оценка на родителската годност при осиновители или при определяне на родителските взаимоотношения с детето при развод.
 
Програма на курса
17.04.2021 г. 8.45 - 12.50 5 ч.
18.04.2021 г. 8.45 - 12.50 5 ч.
 
Такса за участие:                120 лева
За студенти на ВСУ:          60 лева
Срокове за записване:      до 12 април 2021 г.
Линк за кандидатстване: https://forms.gle/EC3qx1c9c29yqPLH7
 
Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъжда  1 кредит.

За контакти:
+359 (0) 894 380 462                       
alexandra_angelova@yahoo.com