гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

11. Y-DEMO

Проект "Y-DEMO"

Координатор на проекта 
доц. д-р
Юлияна МатееваКонтактиhttp://ydemoproject.eu/inicio.phpСчетоводител на проектаРадостина ИвановаСтойност на проекта40 660,00 €Срок на проекта05.08.2013 - 31.05.2014 

Партньори
  • Ayuntamiento Cuenca, Испания;
  • Consejo de la Juventud de Navarra, Испания;
  • VIDRA, Хърватия;
  • KRIK, Хърватия;
  • Youth Children Parliament, Варна, България;
  • Mardin Governorship, Турция;
  • Youth Assembly Mardin, Турция.

Y-DEMO - Младежко участие в процесите на демокрация на местни администрации в Европа

 

На 05.08.2013г. стартира изпълнението на проект "Y-DEMO - Младежко участие в процесите на демокрация на местни администрации в Европа", съфинансиран по програма "Младежта в действие" на Европейския съюз. Водеща организация е Ayuntamiento Cuenca, Испания, а останалите партньори са Варненски свободен униварситет "Черноризец Храбър"; Consejo de la Juventud de Navarra, Испания; VIDRA, Хърватска; KRIK, Хърватска; Youth Children Parliament, Варна, България Mardin Governorship, Турция; Youth Assembly Mardin, Турция.

 

Финансирането по проекта възлиза на 40 660,00 евро.

 

Продължителността на проекта е 10 месеца.

 

Основната цел и подцелите на проекта са да повиши младежкото участие в процеса на вземане на решения от местните власти в страните от ЕС, а също така и установяване на политики, създадени от младежките съвети с цел техните решения да станат задължителни за местните администрации. Останалите цели са увеличаване на комуникацията между местните Европейски органи и асоциации, както и увеличаване на участието на различни младежки асоциации в обществения живот.

По проекта ще бъдат проведени семинари за младежки съвети и младежки парламенти по отношение прилагане на механизмите на представителната демокрация на всички нива, включително функционирането на ЕС и прилагането на европейските политики. Работните групи ще споделят опит, ще обсъждат и очертават намесата си във всяка област. Ще бъде проведена пленарна сесия към Европейския парламент, в която ще участват няколко представители на партньорските организации и преподавател, които ще вземат участие в симулиране сесия на Европейския парламент.

Проектът ще подкрепи участието на младежите в демократичния живот с цел създаване на съвместни насоки за работа с местните власти. Целта е да се повиши участието на младежите чрез предоставяне на диалог между младите хора и да им позволи да придобият опит в концепциите и практиките на представителната демокрация и активното гражданство.