гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

13. VOCTEL

Проект Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) -
Технологично осигурено професионално образование по схема за безвъзмездна финансова помощ: №UK/13/LLP-LdV/TOI-630, Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации

Координатор на проекта 
д-р Вартануш КарагьозянСчетоводител на проектаКрасимира ЯкимоваСтойност на проекта306 421,25 €Срок на проекта01.10.2013 – 30.09.2015 

Партньори
  • University of Wales Trinity Saint David, Уелс, Великобритания;
  • Westdowns AB, Швеция;
  • Cyprus University, Кипър;
  • E&X Themeli O.E., Гърция;
  • Ексселия, България.

На 01.10.2013 г. стартира изпълнението на двугодишен проект "Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL)" - Технологично осигурено професионално образование, в който ВСУ "Черноризец Храбър" участва в качеството си на партньорска организация.

Проектът е съфинансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации и възлиза на 306 421,25 евро.

Водеща организация по проекта е Тринити Сейнт Дейвид Колидж, Кармартен, Уелс, Обединено кралство, а другите партньорски организации са: Westdowns AB – Швеция; Cyprus University, Кипър, E&X Themeli O.E.,Гърция, ВСУ "Черноризец Храбър", Екселия ООД, България

Целта на проекта е да се осъществи трансфер на иновация от Тринити Юнивърсити Колидж, Кармартен, Уелс, Великобритания под формата на Следдипломен сертификат VocTEL за "Технологично осигурено професионално образование". Практикуващи от всички области на професионалното обучение и образование ще имат възможност да се развиват по теория и практика на преподаването чрез усвояване на различни компютърно базирани учебни технологии- планиране и прилагане на технологиите,ученето и въпросите, свързани с практическите аспекти на професионалната практика.

Участниците в обучението ще контактуват с други европейски и неевропейски професионалисти и с преподаватели чрез разнообразни иновативни онлайн комуникационни технологии. Програмата цели използване на сътрудничество между тези, които я прилагат на практика, споделяйки разнообразния си опит.

Конкретна цел на проекта е чрез дейностите по този проект преподавателите и бизнесът, свързани с професионалното обучение и образование да увеличат знанията, информираността и уменията си за използване на нови информационни технологии. Обучението ще бъде адаптирано към нуждите на всяка една от страните и разпространено в по-широк географски план.

След приключване на проекта Центърът за професионално обучение към Варненския свободен университет ще получи право да използва електронната технология в професионалното обучение, което ще даде възможност за разработване и провеждане на он-лайн обучения. Същевременно ще се обучават и заинтересовани от придобиване на този международно признат Следдипломен сертификат. Това на практика означава прилагане на най-модерните европейски стандарти на професионално образование и квалификация.