гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

15. UCCROWD

Проект "Университети-компании-Краудсоурсинг – UCCrowd"

Координатор на проекта 
доц. д-р
Евгения Ракитина-КурешиСчетоводител на проектаРадостина ИвановаСрок на проекта01.11.2013 – 31.10.2015

Проект Universities-Companies Crowd Sourcing (UCCrowd) – Използване на краудсорсинг модела в сферата на енергетиката и образованието с подкрепата на Програма "Обучение през целия живот"

На 1 октомври 2013 г. стартира изпълнението на двугодишен проект "Universities-Companies Crowd Sourcing (UCCrowd)" в който ВСУ "Черноризец Храбър" участва в качеството си на партнираща организация.

Проектът е с подкрепата на Програма "Учене през целия живот", Еразъм многостранни проекти

Водеща организация по проекта е Университета на Лисабон (ISCTE - University Institute of Lisbon), а останалите партниращи организации са: Фирма "Галп Енергия", Португалия (Galp Energia SA), Университета на Салфорд, Великобритания (University of Salford), Хуманитарно-икономическа академия, Полша (Akademia humanistyczno-ekonomiczna wloszi), Университета "Гуглиемо Маркони", Италия (Università degli Studi Gugliemo Marconi), Фирма "Енертесна", Италия (Enertecna SRL), Институт за развитие и анализ, Словения (Inštitut za razvojne in strateške analize), Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", България, Фирма Univercell Battery Co Ltd, Великобритания, Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen, Белгия, Университета на Уолверхамптън, Великобритания (University of Wolverhampton), Фирма "Cofely Frabricom", Белгия.

 

Основни цели на проекта са:

 • Трансфер на краудсорсинг модела в академичната среда и насърчаване на съвместната работа между компаниите и висшите учебни заведения.
 • Да се подпомогне растежа на Европейската икономика, чрез по-добре обучени човешки ресурси.
 • Да се изгради система от стимули, които да подпомагат развитието на ангажираността на академичната общност в бизнес средата.
 • Да насърчи мобилността между Европейските партньори чрез включването им в търсенето на най-доброто решение на зададените проблеми.
 • Да насърчи използването на технологиите в обучението.
 • Да се инициира дискусия за по-добри решения в сферата на енергетиката.
 • Да се създаде мрежа от компании и висши учебни заведения в сферата на енергетиката.
 • Да се подпомогне създаването на учебни програми изискани от нуждите на фирмите, включени в консорциума.
 • Да се стартира пилотно проучване, което ще обедини студенти, фирми и преподаватели от различни държави.
 • Да се обучат преподавателите как да използват платформата като педагогически инструмент.
 

Партньори:

 • ISCTE - University Institute of Lisbon, Португалия;
 • Galp Energia SA, Португалия;
 • University of Salford,Великобритания;
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Łodzi, Полша;
 • Università degli Studi Gugliemo Marconi, Италия;
 • Enertecna SRL, Италия;
 • The Institute for Developmental and Strategic Analysis, Словения;
 • Univercell Battery Co Ltd, Великобритания;
 • Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen, Белгия;
 • University of Wolverhampton, Великобритания;
 • Cofely Frabricom - member of GDF-Suez, Белгия;
 • Futursolutions - Sistemas Eléctricas e Domótica, Lda, Португалия