гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

16. CRUISET

Координатор на проекта 
доц. д-р
Снежанка Овчарова

Счетоводител на проектаЮлия Йорданова

Стойност на проекта1 338 013,60 €

Срок на проекта01.12.2013 - 30.11.2016

 

Уеб-страница на проекта:

http://www.blacksea-cruises.com/

CruiseT - Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на круизен туризъм в Черноморския регион, програма "ТЕМПУС"

 

 

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ участва като партньор в тригодишния проект „CruiseT - Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на круизен туризъм в Черноморския регион“, проект 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES № програма "ТЕМПУС". Общата стойност на проекта е: 1 338 013,60 евро.
Водеща организация е Университетът в Падерборн, Падерборн, Германия, като в проекта участват още 26 партниращи организации от Украйна, Грузия, Германия, Румъния, Словакия.
Проектът CruiseT последователно реализира целите на ЕИСП Изток, регионалните и националните приоритети на програма ТЕМПУС за Грузия и Украйна, като поддържа и разширява сътрудничеството, както с двете източни съседни държави, така и вътрешнорегионалното сътрудничество в черноморския регион в областта на туризма. 
Проектът има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на висшето образование и обучение в областта на туризма между ЕС и неговите източни съседи (Грузия, Украйна), да подкрепи развитието на туризма и по-специално да подобри качеството на круизния туризъм в региона на Черно море чрез укрепване на сътрудничеството между университетите и промишлеността  и  да подобри привлекателността на висшето образование в страните-партньори от региона на Черно море. 
Специфичните цели на проекта са:

 • Активизиране на сътрудничеството между университети, фирми, асоциации и публичната администрация на туристическия сектор в Грузия и Украйна,
 • Създаване на мрежа за сътрудничество в областта на круизния туризъм в региона на Черно море,
 • Изгражаде на 3 областни центъра за върхови постижения за развитие на круизния туризъм в Черноморския регион;
 • Езикова, методическо-дидактическа и професионална квалификация на партньорите по проекта по въпросите за “Круизения туризъм, както и други въпроси свързани с туризма,
 • Разработване, тестване и внедряване на магистърска програма "Управление на круизния туризъм" за регионалните участници,
 • Разработване, тестване и внедряване на предложения, насочени към практиката на "Проучване и консултиране" за регионални участници на круизния туризъм,
 • Разработване и прилагане на мерки за наблюдение и гарантиране на качеството на резултатите и текущото наблюдение на проекта,
 • Разработване и прилагане на мерки, за да се гарантира устойчивостта и разпространението на резултатите от проекта;

Партньори по проекта:

 • Universität Paderborn, Германия
 • Hochschule Bremerhaven, Германия
 • Duale Hochschule Baden-Wurttemberg (DHBW), Германия
 • Univerzita Mateja Bela-Словакия
 • "Ovidius" University of Constanta, Румъния
 • Europaische Akademie fur angewandte Forschung und Fortbildung
 • Odessa National Maritime Academy, Украйна
 • Taurida National V.Vernadsky University, Украйна
 • Crimean university for the Humanities - Украйна
 • Kherson State University - Украйна
 • Batumi State Maritime Academy - Грузия
 • Kutaisy University - Грузия
 • Guram Tavartkiladze Teaching University - Грузия
 • Кавказки международен университет - Грузия
 • Министерство на Здравните курорти и туризма на автономен кримски регион - Украйна
 • Грузинска национална турситическа администрация - Грузия
 • Department of Tourism and Resorts of Adjara A.R. - Грузия
 • Асоциация на пристанищата в Черно и Азовско море
 • Crimean Republic Association of Regional Development Promotion - Украйна
 • Kaufmann Unternehmensberatung GmbH - Германия
 • School of Foreign Languages "LINGUIST"
 • ADJARA TOUR - Грузия
 • Batumi Sea Port LTD - Грузия
 • State enterprise "Odessa Commercial Sea Port" - Украйна
 • Държавна инспекция по сигурността на речните и морските товари – Украйна