гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

17. SEHSI

Проект SEHSI

Координатор на проекта 
проф. д-р арх.
Росица НикифороваСчетоводител на проектаИванка Алексиева

SEHSI - Регионално устойчиво развитие въз основа на еко-хуманно, синергично взаимодействие (мултидисциплинарен курс за магистър, доктор за студенти по инженерство).

 

На 1 декември 2013 стартира официално дейността по проекта Регионално устойчиво развитие въз основа на еко-хуманно, синергично взаимодействие или на кратко SEHSI.

Варненският свободен университет участва в качеството си на партньор в изпълнението на тригодишния проект (01.12.2013 – 30.11.2016) – 543651-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPCR (2013 – 5071 / 001 – 001).

Водеща организация е Технологичният университет във Виена, Австрия. В проекта вземат участие още 20 партньорски организации от Украйна, България, Испания, Италия, Португалия, Словения, Франция и Хърватска.

Финансовата рамка на проекта е на общата стойност 1 373 888,56 €.

Целта на проекта е да осигури позитивни промени в регионалното устойчиво развитие базирано на когнитивно и личностно израстване на специалисти на позитивните промени чрез развитието на еко-хуманно познание, мислене и поведение. Проектът се фокусира върху разработването на иновативна учебна програма за обучение на това ново поколение специалисти на позитивните промени в регионалното разитие.

Мотивацията на проекта произлиза от необходимостта от постигане на модерно интегриран, динамичен и високо технологичен свят в обучението на нов тип специалисти, способни да работят при условия на постоянни промени в многонационални мултидисциплинарни екипи.

Специфичните цели на проекта са създаване за студенти по планиране на мултидисциплинарен учебен план по регионално устойчиво развитие, интегриране на е-обучение и модерна инфраструктура за разширяване капацитета за обучение на университетите в Украйна, развитие на академична-индустриална-бизнес-държавна мрежа по регионално устойчиво развитие.

Като резултати от проекта се очаква развитие на преподавателски ресурс от 25 обучаващи, които от своя страна да обучат 200 магистри и докторанти студенти по инженерни науки в рамките на пилотно обучение по регионално устойчиво развитие. Предвижда се също така разработка на ресурси за обучение: методология по регионално устойчиво развитие, учебна програма, образователни пакети, електронни образователни ресурси.

ВСУ ще предостави опита си в системите за електронно обучение и обучение през целия живот. По съществото на тематиката ще участва в създаване на учебни материали по устойчиво регионално развитие. Ще участва в разширяването на международната мрежа от университети и бизнес организации.

Партньори:

 • Vienna University of Technology, Австрия
 • Polytechnic of the University of Orleans, Франция
 • University of Ferrara, Италия
 • Polytechnic University of Valencia, Испания
 • University of Split, Хърватска
 • The Polytechnic Institute of Guarda, Португалия
 • Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, България
 • University of Ljubljana, Словения
 • Assoc. Exchange & Consulting in International Technologies, Франция
 • European Centre of Studies and Initiatives, Италия
 • Kharkiv National University of Civil Eng. & Architecture, Украйна
 • Lviv Polytechnic National University, Institute of Architecture, Украйна
 • Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering. & Architecture, Украйна
 • Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Украйна
 • National Academy of Nature Protection and Resort Development, Украйна
 • Limited Liability Company “Steelconstruction", Украйна
 • “Research&Production Enterprise" “Remstroyservice-SK”, Украйна
 • Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Украйна
 • Yalta City Executive Committee, Украйна
 • Ministry of AR of Crimea, Rep. Committee, Украйна
 • Ministry of Education & Science of Ukraine, Украйна