гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

18. МЛАДЕЖИ С АУТИЗЪМ

Координатор на проектадоц. д-р Галина Момчева 

 

Стойност на проекта5 643 EUR (11,029.51 лв)Срок на проекта08.01.2014 – 07.01.2015 
 

Проект № BG05/116 “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”

 

 

На 08.01.2014 стартира проект „Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” представено в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП на стойност 11,029.51 лв, в който Варненски Свободен Университет е в качеството си на партньор.

Университетът участва заедно с ЕСИ Център Източна Европа, Асоциация „Аутизъм”, Фондация Адапта и БАСКОМ. Институциите ще работят по проекта в продължение на 2 години.

 

Проектът цели да да повлияе за решаването на следните основни проблеми:

  • Дискриминация на хората с увреждания в образователната система и на пазара на труда
  • Хората с увреждания имат ограничени възможности да упражняват човешките и гражданските си права, преди всичко на образование, професионална реализация и участие в живота на общността.
 

Специфичните цели на проекта са:

  • Предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми.
  • Адресиране на социалните различия между маргинализираните общности и населението на страната