гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Информационен ден за представяне на възможностите за участие в студентска мобилност по програма Еразъм+Уважаеми студенти,
 
На 10 октомври 2019 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в зала УСК-3 ще се проведе информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма "Еразъм+" за академичната 2019/2020 година.
Програма „Еразъм+“ е най-новата инициатива на Европейския съюз, която ще предостави възможност на студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“ да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, а също така и период на практика в европейски фирми, организации и институции. ВСУ гарантира академично признаване на периода на обучение в чужбина и предоставяне на финансиране (Еразъм грант), с който всеки студент да подпомогне периода си на мобилност.
Обучението по програма „Еразъм+“ ще Ви даде възможност да обогатите академичните си познания и да повишите езиковите си компетенции. Практиката по програмата ще Ви предостави възможност да се запознаете със съвременните тенденции и изисквания на европейския работен пазар, да придобиете умения за работа в международна среда и да създадете професионални контакти.
 
На информационния ден ще получите повече информация относно:
  • процедурите за кандидатстване за академичната 2019/2020 година;
  • процедурите за селекция на кандидатите;
  • партниращите на ВСУ европейски университети и фирми;
  • размерът на отпусканото финансиране (Еразъм грант);
  • процедурите по признаване на периода на обучение;
  • срокове за кандидатстване;
 
Повече информация за възможностите по програма „Еразъм+“ може да намерите на следната интернет-страница: erasmus.vfu.bg
 
Очакваме Ви!
Отдел „Международна дейност и проекти“