гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

КОНСУЛТАЦИИ ЗА УСТЕН ИЗПИТ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ (ЗА КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ И АДВОКАТИ)

проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ  
доц. д-р ЮЛИАНА МАТЕЕВА
ЖАНИНА НАЧЕВА - съдия във ВКС
ВИКТОР ТАРЧЕВ - прокурор в ЕП  
 
30 май – 3 юни 2022 г.
Консултациите ще се проведат  ON-LINE
 

 

За контакти:        
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg


 
Програма на курса
30 - 31 май 2022 г. ( Понеделник и Вторник )
17.30 - 21.00  

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

доц. д-р Юлиана Матеева - преподавател по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.

Виктор Тарчев - Прокурор от 2007 г., от 2016 г. прокурор в СГП, понастоящем прокурор в Европейската прокуратура. Бил е заместник на националния представител на България в Евроджъст и преподавател в НИП.

1 - 2 юни 2022 г. ( Сряда и Четвъртък )
17.30 - 21.00  

НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - преподавател по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър””.

3 юни 2022 г. ( Петък )
17.30 - 21.00  

НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

Жанина Начева - съдия във ВКС


Такса за участие:                       250 лева
Срокове за записване:            до 30 май 2022 г. (вкл.)
 
Линк за кандидатстване:
https://forms.gle/BDYzDJkbCcNuA2sY7