гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

КОНСУЛТАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ ЗА КАНДИДАТИ В КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ АДВОКАТИ

доц. д-р АНТОН ГРОЗДАНОВ, 

адвокат и арбитър

доц.д-р ПЕТЪР БОНЧОВСКИ, адвокат

  д-р ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

07 – 08 май 2022 г.

 

Консултациите ще се проведат  ON-LINE  с

продължителност 20 учебни часа
 

Програма на курса
07  май  2022 г.   ( Събота )
09.00 - 13.00 МАТЕРИАЛНОПРАВНИ И ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
 

доц. д-р Антон Грозданов - преподавател, адвокат и арбитър
 

доц.д-р Петър Бончовски - преподавател, адвокат.

13.30 - 17.30

Решаване на примерни тестове
 

доц. д-р Антон Грозданов - преподавател, адвокат и арбитър
 

д-р Галина Николова

08   май  2022 г.   ( Неделя )
09.00 - 13.00

МЕТОДИКА ЗА РЕШАВАНЕ НА ЧАСТНОПРАВНИ КАЗУСИ И

ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА 
 

доц. д-р Антон Грозданов

доц.д-р Петър Бончовски

13.30 - 20.30

РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

доц.д-р Петър Бончовски
 

д-р Галина Николова
 

За контакти: +359 (0) 897 807 648

beatris.yordanova@vfu.bg

Такса за участие: 120 лева

Срокове за записване:   до 03 май 2022 г.

Линк за кандидатстване: 

https://bit.ly/3uWzCLP