гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

КОНСУЛТАЦИИ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ ЗА КАНДИДАТИ В КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

 
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 КОНСУЛТАЦИИ ПО
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ

ЗА КАНДИДАТИ В КОНКУРСИ
ЗА МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

 
проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ 
 доц. д-р ЮЛИАНА МАТЕЕВА

гл. ас. д-р АДЕЛИНА ХАДЖИЙСКА
  
ВИКТОР ТАРЧЕВ - прокурор в ЕП  

 
11 – 14 април 2022 г.

Консултациите ще се проведат  ON-LINE  с
продължителност 10 учебни часа
За контакти:           +359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg 
Програма на курса
11  април  2022 г.   ( Понеделник )
17.00 - 20.30 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

доц. д-р Юлиана Матеева - преподавател по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Югозападния университет “Неофит Рилски” и УНСС.

Виктор Тарчев - европейски делегиран прокурор в ЕП. Прокурор от 2007 г., от 2016 г. прокурор в СГП, понастоящем прокурор в Европейската прокуратура. Бил е заместник на националния представител на България в Евроджъст и преподавател в НИП.
12  април  2022 г.   ( Вторник )
17.00 - 20.30 НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - преподавател по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.
13   април  2022 г.   ( Сряда )
17.00 - 20.30 РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ
доц. д-р Юлиана Матеева
Виктор Тарчев - прокурор в ЕП
14  април  2022 г.   ( Четвъртъл )
17.00 - 20.30 РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ

гл. ас. д-р Аделина Хаджийска - преподавател по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и УНСС.
 
Такса за участие:             200 лева
Срокове за записване:    до 11 април 2022 г.
Линк за кандидатстване:     
https://forms.gle/vzR6EaeBWbaCFGJU8