гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение на тема:ПРОФИЛИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение на тема:
 
ПРОФИЛИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
 
( КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ )
 
проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ
ТОДОР ТОДОРОВ -  крим. психолог 
ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА - крим. психолог
 
28 януари – 5 февруари 2023 г.


 
 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg

 
Допълнителна информация:
Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 20 учебни часа.
 
Профилирането е метод, който се прилага при разкриването и разследването на престъпления с неизвестен извършител. Методът все повече доказва своите предимства в редица страни по света. Курсът на обучение включва теоретичните и практически аспекти на изграждане профил на неизвестен извършител чрез прилагане на криминалистически и психологични методи. В него е включен и тренинг за изготвяне на профили на неизвестни извършители на убийства въз основа на реални казуси от практиката. 
 
Програма на курса
28.01.2023 г.

9.00 - 13.00

5 ч.
29.01.2023 г.

9.00 - 13.00

5 ч.
4.02.2023 г.

9.00 - 13.00

5 ч.
5.02.2023 г.

9.00 - 13.00

5 ч.
 
 
 
 
Такса за участие:  200 лева
 
За студенти на ВСУ:      100 лева
 
Срокове за записване: до 26 януари 2023 г.
 
Линк за кандидатстване:  
 
Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.
 
За лекторите:
 
  Проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ е декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“. Работил е в криминална полиция, бил е началник на сектор в НИКК-МВР, ректор и ръководител катедра в АМВР. Участвал е и като научен кунсултант на следствието при разкриване на престъпления с неизвестен извършител. Автор е на над 100 научни публикации (монографии, учебни пособия, студии и статии) по проблемите на разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления. Удостоен е с награда "Варна" за монографията „Курс по криминалистика“. Упражнява адвокатска професия.

 


 
 
 
ТОДОР ТОДОРОВ – криминален психолог и полиграфист с над 20 години стаж. Главен инструктор към PEAK C.A.T.C. за работа с полиграф. Бивш началник на сектор „Криминална психология“ към ИП-МВР, управител на фирма „АСЕС“ ЕООД. Член на ДПРБ, БАКС и Американската полиграфска асоциация. Експерт по линия на полиграфските изследвания, психологичното профилиране, поведенчески анализ, преговори, овладяване на критични инциденти и вещо лице.


 
 
 
 
ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА – криминален психолог и полиграфист. Инструктор към PEAK C.A.T.C. за работа с полиграф. Бивш служител на сектор „Криминална психология“ към ИП-МВР, част от екипа на „АСЕС“ ЕООД от 2013 година. Член на ДПРБ, БАКС и Американската полиграфска асоциация. Експерт по линия на полиграфските изследвания, психологичното профилиране, поведенчески анализ, преговори и овладяване на критични инциденти. Вещо лице с 14-годишен стаж.