гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: ВИДЕОАНАЛИЗ И ЛИЦЕВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 (Видео-технически и портретни експертизи)

доц. д-р Людмил Георгиев
д-р Пламен Митев

Курсът ще се проведе  on-line
с продължителност  60 учебни часа.

26 март - 17 април 2022 г.За контакти:
 
+359 (0) 894 380 462aleksandra.angelova@vfu.bg

 


Допълнителна информация:

Успешно завършилите курса получават сертификат
на български и на английски език.


Настоящият курс по „Видеоанализ и лицева идентификация“ дава на участниците теоретична и практическа подготовка за извършване на различни по вид видеотехнически идентификационни и неидентификационни изследвания, както и на портретни експертизи.
 
 
Програма на курса
26.03.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

9.00 – 11.30 ч.
11.30 – 14.00 ч.

3 ч.
3 ч.

27.03.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

9.00 – 11.30 ч.
11.30 – 14.00 ч.

3 ч.
3 ч.

02.04.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

9.00 – 11.30 ч.
11.30 – 14.00 ч.

3 ч.
3 ч.

08.04.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

14.00 – 16.30 ч.
16.30 – 19.00 ч.

3 ч.
3 ч.

09.04.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

9.00 – 11.30 ч.
11.30 – 14.00 ч.

3 ч.
3 ч.

10.04.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

9.00 – 11.30 ч.
11.30 – 14.00 ч.

3 ч.
3 ч.

15.04.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

14.00 – 16.30 ч.
16.30 – 19.00 ч.

3 ч.
3 ч.

16.04.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

9.00 – 11.30 ч.
11.30 – 14.00 ч.

3 ч.
3 ч.

17.04.2022 г.

Видеоанализ
Лицева идентификация

9.00 – 11.30 ч.
11.30 – 14.00 ч.

3 ч.
3 ч.Такса за участие:  Видеоанализ (30 часа)                  300 лева
Лицева идентификация (30 часа)                                300 лева
Целият курс (60 часа)                                                         500 лева
За студенти на ВСУ:                                                            50 % намаление
За възпитаници на ВСУ:                                                   25 % намаление
 
Линк за кандидатстване:                                                 https://forms.gle/tBqEHk6bJ9qSXshC9

   За лекторите:
 

ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ
    Бивш полицейски служител, с близо 30 г. стаж в МВР. Работил е в системата като: разследващ полицай; експерт-криминалист; преподавател по криминалистика в Академията на МВР; вещо лице към Софийски градски съд. Има специализации в Русия, Германия, Австрия и Холандия. Понастоящем е хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“, в Академията на МВР и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Автор е на множество учебни пособия и научни публикации в областта на криминалистиката. Има издадени 12 художествени книги на полицейска тематика, последните от които са от поредицата „Криминалистите”.

 

Д-Р ПЛАМЕН МИТЕВ
    Д-р Пламен Митев от 2003г. работи в системата на МВР, а от 2006 г. до настоящият момент е назначен като експерт-криминалист. Защитил е дисертационен труд в Академията на МВР на тема Идентификация на човек по признаците на външността му. Преминал е през различни специализации и курсове за повишаване на професионалната квалификация, относно изготвяне на различни видове криминалистически експертизи и има значителен практически опит в областта на криминалистичната идентификация на различните видове следи и веществени доказателства. Научните му интереси са насочени към изследването на различните видове комуникационни устройства и технически средства за нуждите на разследването.