гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение на тема: ДАКТИЛОСКОПИЯ - НАУКА ЗА СЛЕДИТЕ ОТ РЪЦЕ

 
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение на тема:

 
ДАКТИЛОСКОПИЯ -

НАУКА ЗА СЛЕДИТЕ ОТ РЪЦЕ


 
 
доц. д-р Людмил Георгиев

Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 12 учебни часа.

20 - 21 април 2024 г.


 

 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg

 
Допълнителна информация:
 
Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 12 учебни часа.

 

    Дактилоскопията е основен раздел в криминалистиката и изучава образуването, откриването и изследването на следи оставени от пръстите, дланите и босите човешки крака. Курсът запознава обучаемите и със способите за намиране, изземване и класифициране на дактилоскопните следи, както и с методиката за тяхното идентифициране.

 
 
 
ПРОГРАМА НА КУРСА
20.04.2024 г.   9.00 - 15.00
7 ч.
 
21.04.2024 г.   9.00 - 13.00
5 ч.
 
 
 
 
Такса за участие:                                 120 лева
При повече от 3 участника 
от една организация:                        90 лева (25% намаление)
За студенти на ВСУ:                           60 лева (50% намаление)

 
Срокове за записване:          до 19 април 2024 г.

Линк за кандидатстване: https://forms.gle/qk5rfWkkYJJdYwuE6

Успешно завършилите курса получават сертификат  на български и на английски език.
За лектора:
ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ

 
     Бивш полицейски служител, с близо 30 г. стаж в МВР. Работил е в системата като: разследващ полицай; експерт-криминалист; преподавател по криминалистика в Академията на МВР; вещо лице към Софийски градски съд. Има специализации в Русия, Германия, Австрия и Холандия. Понастоящем е хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“, в Академията на МВР и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

     Автор е на множество учебни пособия и научни публикации в областта на криминалистиката. Има издадени 13 художествени книги на полицейска тематика, последните от които са от поредицата „КРИМИНАЛИСТИТЕ“. Има и 13 излъчени по телевизията документални филми за морски и речни пътешествия. Участвал е в експонирането на 26 изложби в различни градове в България под надслов „Символи на държавността“, съдържащи полицейски, пожарникарски, армейски и военноморски фуражки и униформи от личната му колекция.