гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Курс за обучение на тема: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ МЕТОДИКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПАРИЧНИ ЗНАЦИ И ЦЕННИ КНИЖА

доц. д-р Людмил Георгиев
25 - 27 юни 2021 г.
 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462

alexandra_angelova@yahoo.com


Допълнителна информация:
Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 23 учебни часа.

 
Обучението има за цел да даде знания за основните видове защити в документите за самоличност, в паричните знаци и ценните книжа. Изграждане на умения за установяване на механични и химически заличавания или дописвания в съдържанието на документи; подправки при положени щемпели, печати; подмяна на фотоизображения в документи. Осъществяване на визуален и технически контрол при проверка и изследване на български и чуждестранни документи за самоличност.

Програма на курса
25.06.2021 г. 13.00 - 18.30 7 ч.
26.06.2021 г. 10.00 - 16.00 8 ч.
27.06.2021 г. 10.00 - 16.00 8 ч.
 
Такса за участие:                         180 лева

При повече от 3 участника
от една организация:                135 лева

За студенти на ВСУ:                    90 лева
 
Срокове за записване:               до 24 юни 2021 г.

Линк за кандидатстване:         https://forms.gle/2y87GdJqZEJgKTLNA

Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъждат 2,3 кредита.За лектора:


ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ

Бивш полицейски служител, с близо 30 г. стаж в МВР. Работил е в системата като: разследващ полицай; експерт-криминалист; преподавател по криминалистика в Академията на МВР; вещо лице към Софийски градски съд. Има специализации в Русия, Германия, Австрия и Холандия. Понастоящем е хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“, в Академията на МВР и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

 

Автор е на множество учебни пособия и научни публикации в областта на криминалистиката. Има издадени 12 художествени книги на полицейска тематика, последните от които са от поредицата „КРИМИНАЛИСТИТЕ“. Има и 8 излъчени по телевизията документални филми за морски и речни пътешествия. Участвал е в експонирането на 23 изложби в различни градове в България под надслов „Символи на държавността“, съдържащи полицейски, пожарникарски, армейски и военноморски фуражки и униформи от личната му колекция.