гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение на тема: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ФОНОСКОПНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение на тема:

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ

ФОНОСКОПНИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

(Фонотехническа експертиза)

 
 
доц. д-р Людмил Георгиев

д-р Пламен Митев       инж. Николай Янев11 – 19 май 2024 г.

Курсът ще се проведе  on-line  - 30 учебни часа

 

 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bg

 
Допълнителна информация:
 
     Обучението дава знания за същността на фоноскопната идентификация /чрез човешкия глас, както и на различни звуци/ и запознава обучаемите с основните методи, технически средства и използваните аналитични подходи при извършването на съдебни фоноскопни експертизи.  

     Предназначението на курса е обучаемите да придобият задълбочени знания по теоретичните въпроси на фоноскопните експертизи и практически умения свързани с организацията, методиката и техническите средства за тяхното извършване. Знанията в тази насока намират приложение, както в досъдебното, така и в съдебното производство по наказателните и граждански дела.
 
 
ПРОГРАМА НА КУРСА
11.05.2024 г. 09.00 - 15.00
7 ч.
 
12.05.2024 г. 09.00 - 16.00
8 ч.
 
18.05.2024 г. 09.00 - 15.00
7 ч.
 
19.05.2024 г. 09.00 - 16.00
8 ч.
 
 
 
Такса за участие:              380 лева
                                 За студенти на ВСУ:             190 лева (50% намаление)
Срокове за записване:         до 9 май 2024 г.

Линк за кандидатстване:

https://forms.gle/wY7H5J6nphn3K3c29


Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.
 

 За лекторите:

 

     Бивш полицейски служител, с близо 30 г. стаж в МВР. Работил е в системата като: разследващ полицай; експерт-криминалист; преподавател по криминалистика в Академията на МВР; вещо лице към Софийски градски съд. Има специализации в Русия, Германия, Австрия и Холандия. Понастоящем е хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“, в Академията на МВР и в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Автор е на множество учебни пособия и научни публикации в областта на криминалистиката. Има издадени 13 художествени книги на полицейска тематика, последните от които са от поредицата „Криминалистите”.


  

     Д-р Пламен Митев от 2003 г. работи в системата на МВР, като от 2006 г. до настоящият момент е на длъжност експерт-криминалист. Защитил е дисертационен труд в Академията на МВР на тема „Идентификация на човек по признаците на външността му“. Преминал е през различни специализации и курсове за повишаване на професионалната квалификация, относно изготвяне на различни видове криминалистически експертизи и има значителен практически опит в областта на криминалистичната идентификация на следи и веществени доказателства. Научните му интереси са насочени към изследването на различните видове комуникационни устройства и технически средства за нуждите на разследването. 

  

     Магистър инженер Николай Янев завършва висшето си образование във ВВМУ "Н.Й Вапцаров", награден с приз "Отличник на випуска". Успешно преминал специализация по електроакустика, звукотехника и кинотехника през 2008 година вчужбина. Успешно завършил курс за обучение на тема: Видеоанализ и лицева идентификация към ВСУ Варна. Вещо лице към окръжен съд Варна, клас: "Съдебни инженерно-технически експертизи". Занимава се активно с електроакустика и озвучителни системи. Проектира и изгражда електроакустичнисистеми за театри, киносалони,звукозаписни студиа, концертни сцени и други. Извършва измерване и анализ на аудио сигнали, звуко обработка, микс и мастеринг.