гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Курс за обучение на тема: МЕДИАЦИЯТА И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – АЛТЕРНАТИВА НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО

Адв. д-р Мариана Митова
 
26 – 27 юни 2021 г.

Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 15 учебни часа.


 
За контакти:
  +359 (0) 894 380 462 
alexandra_angelova@yahoo.com
 
 


Допъл нителна информация:
 
Създадено в края на 70-те години на миналия век в САЩ Възстановителното правосъдие е първоначално разработено за постановяване на присъди като концепции с основна цел изцеление на жертвата. Практически са доказани огромните ползи от възстановителните му практики върху  психическото състояние на участниците в него (жертва, извършител и общността), за да се пренесе във всички сфери на живота: образователна, социална, здравна и правосъдната система. Днес служи и за превенция на агресията и насилието. В семинара целта на лектора е да представи ползите от Възстановителното правосъдие, ролята на фасилитатора в него, да го разграничи от медиацията като покаже как работят практически двете и даде насока чрез ролеви игри за изпълнението им в тяхната функционалност.
 
Програма на курса
26.06.2021 г. 10.00 - 14.00 4 ч.
Практикум и дискусии 3,5 ч.
27.06.2021 г. 10.00 - 14.00 4 ч.
Практикум и дискусии 3,5 ч.


Такса за участие:                            150 лева

При повече от 3 участника
от една организация:                   110 лева

За студенти на ВСУ:                       80 лева

Срокове за записване:                  до 25 юни 2021 г.

Линк за кандидатстване:            https://forms.gle/s7LBsW8VkG3aSXrv5

 
Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъждат 1,5 ECTS-кредита.

 
 

 
За лектора:


АДВ. Д-Р МАРИАНА МИТОВА
 

Aдв. д-р Мариана Митова е адвокат от Софийска адвокатска колегия от м. март 2000г. Доктор по "Психология" от 2020г. Вписана за медиатор в ЕРМ към Министерство на правосъдието. Обучител на медиатори в Център за обучение на медиатори "ГЕОМА КОРПОРЕЙШЪН" и в Център за обучение на адвокати - Фондация "Кръстю Цончев" към Висш адвокатски съвет. Лектор по Възстановително правосъдие.

Автор на дисертационен труд "Модел за закрила на извършители и пострадали от насилие в училищна среда", 2020г. Автор на редица статии в областта на Възстановителното правосъдие и ползите от възстановителните му практики върху участниците разгледани през призмата на правнопсихологическия аспект за възстановяване на личността на жертвата, извършителя и обществото. Извършва феноменален анализ на медиацията и ВП като ги диференцира и разграничава. Съорганизатор на Кръгла маса през 2020г., 15 октомври, София, на тема "Възстановителното правосъдие - алтернатива на агресията и насилието".