гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: „Менителнични искове. Теоретични и практико-приложни аспекти“


ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА:

Курс за обучение на тема:

„Менителнични искове. Теоретични и практико-приложни аспекти“

Лектори:
доц. д-р Антон Грозданов и доц. д-р Петър Бончовски

Допълнителна информация:
Курсът ще се проведе online с продължителност 6 учебни часа.
Курсът има за цел обучаемите да придобият теоретични  и практически знания и умения относно прилагането на менителничните искове
и по-специално въпросите, свързани с менителничната отговорност, активната легитимация, петитума и погасителната давност.
Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.Такса за участие:                80 лева
За студенти на ВСУ:          40 лева

За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg