гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение на тема: Морско търговско право.

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА: 

Курс за обучение на тема: Морско търговско право.


Лектори -  доц. д-р Антон Грозданов - адвокат и арбитър, доц. д-р Петър Бончовски - адвокат и Владимир Ирасек - адвокат.

Срок за записване - 06.04.2022 г.

Дата на провеждане - 09.04.2022 и 10.04.2022 г. от 10:00 часа, online.

Такса - 160 лв. за външни участници, 80 лв. за студенти на ВСУ.

Допълнителна информация:

Курсът ще се проведе online с продължителност 10 учебни часа.

Ще се разгледат темите за: 

Морският превоз на товари в светлината на международните конвенции. 

Арест на кораб. Теоретико-приложни аспекти.

Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.

Курсът ще се проведе при събиране на група. 

За контакти:

ас. Беатрис Йорданова

+359 897 807 648

beatris.yordanova@vfu.bg