гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Курс за обучение на тема: ПРОФИЛИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯКурс за обучение на тема:
ПРОФИЛИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
 
проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ
 
1 – 2 февруари 2021 г.

Допълнителна информация:
Курсът ще се проведе  on-line  с продължителност 10 учебни часа.


Психологическият профил все по-често се използва в процеса на разкриване на престъпления срещу неизвестен извършител. Това е метод чрез който се обобщава събраната информация за извършителя и въз основа на нея се изгражда хипотетичен модел на личността на престъпника. Този метод е създаден във ФБР и все повече доказва своите предимства не само в САЩ, но и в други страни. Принципът на изграждане на психологически профил на неизвестен извършител се основава на установяването на типичното за даден вид престъпление и неговите извършители чрез събиране и анализиране на голям обем емпирична информация.

Такса за участие:                100 лева
За студенти на ВСУ:          50 лева
Срокове за записване:      до 25 януари 2021 г.

За контакти
:
+359 (0) 894 380 462                       
alexandra_angelova@yahoo.com

Заявка за участие


Успешно завършилите курса получават сертификат и им се  присъжда  1,5 кредита.