гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Курс за обучение по: КРИМИНАЛИСТИКА

(Действия по разследването)

 
проф. д.ю.н. ЙОНКО КУНЧЕВ

 
18 – 27 февруари 2022 г.

Курсът ще се проведе  on-line с
продължителност 30 учебни часа
За контакти:

+359 (0) 894 380 462
aleksandra.angelova@vfu.bgДопълнителна информация:
 
Курсът ще се проведе  on-line с
продължителност 30 учебни часа.


 
Програма на курса
18.02.2022 г. 13.00 - 17.00 5 ч.
19.02.2022 г. 9.00 - 13.00 5 ч.
20.02.2022 г. 9.00 - 13.00 5 ч.
25.02.2022 г. 13.00 - 17.00 5 ч.
26.02.2022 г. 9.00 - 13.00 5 ч.
27.02.2022 г. 9.00 - 13.00 5 ч.


Такса за участие:                     220 лева

За студенти на ВСУ:               110 лева

Срокове за записване:          до 15 февруари 2022 г.

Линк за кандидатстване:     https://forms.gle/rXATD5dH2gXG26we6


 
Успешно завършилите курса получават сертификат на български и английски език.

 

За лектора:

     Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев е декан на Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. Работил е в различни структури на МВР – криминална полиция, Научноизследователския институт по криминалистика и криминология и Академията на МВР. Като научен работник и привличан като консултант при разкриването на тежки престъпления. С книгите си, с богатия практически, изследователски и преподавателски опит, както и със създадените с активното му участие кабинети по криминалистика, той има огромен принос за повишаване на криминалистическата подготовка на студентите от Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. През 2020 г. проф. Кунчев бе удостоен с награда „Варна“ за първия том от Курса по криминалистика, за създаването на комплексна магистърска програма по съдебни експертизи и учебен модул „Криминалистика“ в университета.