гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за обучение по: МЕТОДИКА НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ЕКСПЕРТИЗА

 
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
Курс за обучение по:

 
МЕТОДИКА НА

ПСИХОЛОГИЧНАТА

ЕКСПЕРТИЗА

 
 
проф. д.пс.н. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ

11 май – 2 юни 2023 г.

Курсът ще се проведе  on-line  - 50 учебни часа

 

 
За контакти:
+359 (0) 894 380 462
alexandra_angelova@yahoo.com

 
Допълнителна информация:
 
Курсът ще се проведе  on-line  с
продължителност 50 учебни часа.

 
     Методиката на психологичната експертиза се фокусира върху спецификите на постановката и провеждането на психодиагностично изследване и интерпретацията на резултатите в отговор на поставените експертни въпроси. Курсът има за цел обучаемите да придобият знания и базови умения за провеждане на психодиагностично изследване и интерпретация на данните за отговор на поставените експертни въпроси. Знания и базови умения за спецификата на експертните оценки при пълнолетни и непълнолетни в гражданския процес. Знания за границите на компетентност на психолога експерт и взаимовръзката с други професионалисти  при изготвяне на комплексни експертизи.

 
Такса за участие:              380 лева
За студенти на ВСУ:                   190 лева
Срокове за записване:         до 9 май 2023 г.

Линк за кандидатстване:

https://forms.gle/aFGta8gkWEo34gRX7


Успешно завършилите курса получават сертификат на български и на английски език.
 
 
Обучение на тема:
"Методика на психологичната експертиза"
проф. д.пс.н. Иван Александров
ПРОГРАМА НА КУРСА
Дата  Час,
от – до

Брой
 
11.05.2023 г. 13.30 - 17.30
5 ч.
 
12.05.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
16.05.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
17.05.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
18.05.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
19.05.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
30.05.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
31.05.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
01.06.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
02.06.2023 г.  13.30 - 17.30
5 ч.
 
 
 
 
Срокове за записване: до 9 май 2023 г.

Линк за кандидатстване:
https://forms.gle/aFGta8gkWEo34gRX7